آثار مجلسی رضا والی

اشتیاق

کوارتت زهی کارپِی‌دیِم

دیوید کُرِوار، داریوش ثقفی، چارلز وِدِربی

ناشر: ماهور ۱۳۹۸

درباره‌ این اثر، به قلم کریستین کریگ‌اسکات می‌خوانیم: «رضا والی در آلبوم اشتیاق معمایی وسوسه انگیز را پیش روی شنونده می‌گذارد تا آن را رمزگشایی کند. همان‌گونه که از عنوان آلبوم برمی‌آید، درون‌مایه‌های عشق و طلب با ظرافت در تمام تار و پود پرده‌ رنگارنگ فرم‌ها و عناصر زیبایی‌شناختی تنیده شده و چارچوب شکل‌گیری‌شان کاوش پیوسته و زاهدمنشانه‌ والی در دل سنت‌های میراث موسیقایی پارسی‌اش بوده است. اجزای سازنده‌ این اثر نقشینه‌ای چندسبکی را آفریده‌اند که در کل بی‌هیچ شرم و خجالتی صاف وساده است و نشان از تعهد والی در بازنمود فرهنگ مادری خود در چارچوبی غربی دارد. وی از برخی استادان بزرگ اروپایی که تحسینشان می‌کند و همچنین از سنت‌های باستانی و پرمحتوا و چهره‌های قدیمی کشورش، ایران، هم الهام گرفته و به سبب شوق و علاقه‌اش به گردآوری آوازهای محلی و، در نتیجه، ساختن سبک موسیقایی فردی کاملا خاص خود بر پایه‌ آنها، به او لقب «بارتوک ایرانی» داده‌اند.»