دبیر هنری جشنواره دانشجویی صبا در نشست خبری این فستیوال در هفته گذشته اعلام کرد که بنیاد رودکی به حمایت از این جشنواره سالن رودکی را به‌رایگان در اختیار کنسرت‌های این فستیوال قرار داده است. اتفاقی که در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده و همواره موزیسین‌ها از اینکه گروه‌های هنری کوچک و تجربی مجبور به پرداخت بهای گزافی برای کرایه سالن رودکی می‎شدند گله داشتند. البته دلسوزان بسیاری همواره درخواست داشتند که سالن رودکی در حمایت از موزیسین‌های هنری و گروه‌های کوچک به‌رایگان به آنها واگذار شود که این مهم در دو دهه گذشته که دوران تجاری‌سازی این سالن بوده و مبالغ کرایه آن اغلب فراتر از مجموع بلیت‌فروشی‌ها تاکنون می‌شده موردتوجه واقع نمی‌شد اما اکنون آغاز دوران مدیریت افضلی بر این بنیاد است و او گام اول را در راستای اعتمادسازی به‌خوبی برداشته است؛ ضمن آنکه نشان می‌دهد معاون محترم هنری وزیر ارشاد، سید مجتبی حسینی، نیز از این جابجایی خواسته‌هایی را مدنظر داشته که اکنون چرخش دیدگاه مدیریتی بنیاد رودکی یکی از این موارد است. به‌هرروی اکنون این امکان برای دانشجوها فراهم ‌شده و امید است این حمایت به بیراهه نرود و همچنان در راستای حمایت از دانشجویان و موسیقی جدی بهره‌برداری شود و بعدها شاهد پدید آمدن رانتی به نام سالن رایگان برای برخی دوستان و ژن‌های خوب نشود.