طبق آماری که سامانه جامع فروش سینمای ایران ارائه کرده، در 6 ماه نخست امسال، حدود 180 میلیارد تومان، فروش گیشه سینماهای سراسر کشور بوده است. این میزان فروش با 15 میلیون و 650 هزار مخاطب محقق شده است. اما اگر فقط به آمار فروش فیلم نگاه کنیم و این رقم فروش با آمار 6 ماه اول سال 97 مقایسه شود که حدود 145 میلیارد تومان بوده است؛ به‌‌نظر می‌‌رسد فروش تا حدود 30 میلیارد تومان بهتر شده است. این در حالی است که تعداد مخاطبان 6 ماه نخست سال 97، بیشتر از یک‌‌ میلیون نفر به نسبت امسال بالاتر بوده است.  به‌‌عبارت ساده‌‌تر، سینمای ایران طی 6 ماه اول امسال با آنکه به ‌‌لحاظ ریالی، بیشتر از سال گذشته فروخته، اما یک ‌‌میلیون مخاطب کمتر از سال گذشته دارد. سازندگان فیلم‌‌ها دلخوش به آمار فروش، از رکوردهایی سخن می‌‌گویند که توسط آنها شکسته شده، اما شاخص مهم این رکوردها، میزان فروشی است که به میمنت افزایش 20 تا 25 درصدی سالانه بلیت به‌‌دست آمده است. فروش بالای سینماها، به سپری تبدیل شده که اجازه دیده شدن واقعی صورت مساله را نمی‌‌دهد و امروز به‌‌جای اینکه نگران کاهش تعداد مخاطبان سینما باشیم، سرخوشانه از ارتقای فروش سینمای امسال به نسبت سالیان قبل سخن گفته می‌‌شود. با نگاهی به وضعیت فروش 40 روز ابتدای فصل پاییز، شاهد ادامه همین رویه افت مخاطبان سینما هستیم.