ساخت و ساز در پارک لاله با ورود شورای شهر متوقف شد. به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از توقف ساخت و ساز در پارک لاله خبر داد. مهدی عباسی، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با موضوع پارک لاله گفت: در این جلسه معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و شهردار منطقه حضور داشتند و قرار شد که ساخت و ساز را متوقف کنند. به گفته وی، همچنین مقرر شد که طرح ساخت و ساز برای جمع بندی به کمیسیون شهرسازی شورای شهر ارائه شود تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.