آبتین گلکار، استادیار رشته‌ زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به نوع برخوردها با اساتید و دانشجویان استعفا کرد. به گزارش شبکه شرق؛ این مدرس و مترجم ادبیات روسی، که پیشتر بارها به فشارهای وارد بر اساتید و دانشجویان اعتراض کرده بود، با تداوم برخوردها با دانشگاه بر دانشگاه تربیت مدرس، با وجود ۱۵ سال سابقه‌ی تدریس، از این دانشگاه خداحافظی کرد. گلکار همچنین به واسطه انتقاداتش به برخوردها با دانشگاه، با اشکال‌تراشی حراست دانشگاه تربیت مدرس از یک سو و مدیریت این دانشگاه در پرونده ارتقا و ترفیع خود مواجه شده بود.