پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مسمومیت‌های گسترده‌ی دانش‌آموزان، شورای انضباطی وزارت بهداشت برای تعداد زیادی از دانشجویان احکام سنگین تعلیق و محرومیت از تحصیل صادر کرد و طی روزهای گذشته ۸ دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه تبریز توسط کمیته‌ی انضباطی به تعلیق‌های طولانی مدت و تبعید تحصیلی به شهر‌های اهواز، سمنان، کاشان، ارومیه و اردبیل محکوم شدند.  امیرمهدی موسویان، دانشجوی پزشکی به ۴ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر سمنان؛ محمدامین سلطان‌زاده، دانشجوی پزشکی به ۳ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر کاشان؛ سهیلا سپیده‌دم، دانشجوی داروسازی به ۴ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر اهواز؛ علی پروین، دانشجوی داروسازی به ۳ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به شهر اردبیل؛ الهه اشرف‌پور، دانشجوی  پرستاری به ۲ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعبد تحصیلی به شهر ارومیه و رضا انصاریان؛ دانشجوی پزشکی به ۳ نیمسال محرومیت از تحصیل و تبعید تحصیلی به ارومیه محکوم شدند. علیرغم امضای ۲۰۰۰ نفر‌ از دانشجویان این دانشگاه، طومار دانش‌آموختگان این دانشگاه و تلاش اساتید برای لغو این احکام، شورای انضباطی وزارت بهداشت چنین احکام سنگینی برای دانشجویان این دانشگاه صادر کرده‌ است.