وزیر میراث فرهنگی واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی را تکذیب کرد و گفت: مسأله واگذاری برخی ابنیه تاریخی به هیچ وجه مطرح نیست بلکه همکاری بخش خصوصی برای مرمت، نگهداری، مدیریت و استفاده بهینه از برخی ابنیه تاریخی مطرح بوده و این موضوع کاملا از طرف ما حساب شده است این ابنیه تنها به صورت قرارداد مدت‌دار به اجاره سرمایه‌گذار درمی‌آید.

سید عزت‌الله ضرغامی در حاشیه جلسه هیات دولت دیروز و در جمع خبرنگاران ادامه داد: اعتبارات نگهداری بسیاری از بناهای تاریخی در حدی نیست که حتی مرمت و مدیریت شوند. بنابراین با بخش خصوصی همکاری می‌کنیم. این همکاری اتفاق بسیار خوبی است برای رویکرد مصادیق دولت مردمی و براساس مزایده‌هایی است که صورت می‌گیرد.  ضرغامی گفت: برنامه‌هایی که در آینده برای کاربری آن ابنیه مورد تأیید ما قرار می‌گیرد، به صورت مدت‌دار با پرداخت حق اجاره، به اجاره سرمایه‌گذار و طرف قرارداد درمی‌آید و به هیچ وجه بحث مربوط به واگذاری آن‌ها صحت ندارد.