تجمع اعتراضی دانشجویان درباره بخشنامه حجاب

در پی تجمع دیروز تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به مقررات پوشش، معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تعداد دانشجویان معترض امروز بسیار اندک بود و این دانشجویان در اقلیت بودند، گفت: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هیچ برنامه خاص و جدیدی در خصوص قوانین و مقررات پوشش دانشجویان اعمال نکرده و تعداد دانشجویان معترض امروز بیش از ۳۰ نفر نبود.

مجید سلیمانی، در ادامه تاکید کرد: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیش از ۱۲۰۰ دانشجو دارد و اعتراض ۲۰ تا ۳۰ دانشجو به یک موضوع نشان می‌دهد که این دانشجویان معمولا اندک و در اقلیت هستند. وی تاکید کرد: به نظر می‌رسید هدف دانشجویان تجمع در دانشکده صرفا تهیه عکس و فیلم و ارسال آنها به شبکه‌های مجازی بوده است. چرا که در جریان این تجمع که در زمان بسیار کوتاهی (10 دقیقه) انجام و تمام شد، هیچ دانشجویی صحبت نکرد تا خواسته‌های خود را مطرح کند.

وی با بیان اینکه سیاست جدید پوشش در دانشگاه تهران طبعا بی‌تاثیر از سیاستی که اخیرا در کشور اجرایی می‌شود نیست، گفت: وضعیت حجاب دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی از متوسط وضعیت حجاب در شهر تهران بهتر است اما به‌طورکلی تصمیم خاصی در این خصوص اجرایی نکرده بودیم که موجب اعتراض باشد.