بخش نمایشنامه‌خوانی بازمانده از اولین جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک از 20 دی تا 4 بهمن ماه 1400 با نمایشنامه‌خوانی هفت نمایشنامه تولید شده برای اجرای پایان دوره هنرجویان آموزشگاه تئاتر مستقل درحال برگزاری است.سالن بلک باکس شماره 2  بازار بزرگ ایران (ایرانمال) در ساعت  19 میزبان نمایشنامه‌خوانی و مراسم رونمایی کتاب نمایشنامه‌ها خواهد بود که توسط انتشارات گیسا به چاپ رسیده‌اند.مطابق جدول اعلام شده؛ روز دوشنبه 20 دی  نمایشنامه‌خوانی پیتر پن اجرا شد و شنبه 25 دی  نمایشنامه‌خوانی بابالنگ دراز ، یکشنبه 26 دی نمایشنامه‌خوانی شاهزاده و گدا، دو شنبه 27 دی نمایشنامه‌خوانی آرش کمانگیر، سه‌شنبه 28 دی نمایشنامه‌خوانی هانسل و گرتل ، جمعه 1 بهمن نمایشنامه‌خوانی پری دریایی، دوشنبه 4 بهمن نمایشنامه‌خوانی پوستین زرین با نقش‌خوانی هنرجویان آموزشگاه تئاتر مستقل برگزار می‌شود.بلیت این نمایشنامه‌خوانی از طریق سایت تیوال ارائه می‌شود.