وزیر کشور از لغو محدودیت‌های سفر از کشورهای همسایه به ایران خبر داد.

احمد وحیدی، گفت: محدودیت با کشورهای همسایه به حالت قبل برگشته به شکلی که با داشتن تست‌های پی سی آر منفی، افراد می‌توانند وارد کشور شوند.به گفته وی، برخی کشورها که از طریق مرز هوایی وارد کشور می‌شدند و بیماری در آن کنترل شده نیز محدودیت‌هایشان برداشته شده است.