همزمان با آغاز نوزدهمین فصل کاوش در شهر سوخته، سرپرست هیأت باستان‌شناسی این محوطه گفت: به دلیل محدودیت در اعتبار، کاوش‌های این فصل به منطقه مسکونی شهر سوخته متمرکز می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سیدمنصور سیدسجادی با بیان این‌که کاوش‌های فصل نوزدهم به مدت دو ماه ادامه دارد، افزود: دستیابی به چگونگی توزیع اتاق‌های کار، آشپزخانه، حیاط و سایر تأسیسات یک ساختمان در بخش‌های مربوط به دوره سوم استقرار در شهر سوخته در این فصل مورد نظر است.

وی گفت: در نوزدهمین فصل کاوش در شهر سوخته فعالیت‌های میان‌رشته‌ای نظیر مطالعات گیاه باستان‌شناسی، استخوان‌شناسی باستانی جانوران و انسان‌شناسی نیز دنبال می‌شود.