معاون فرهنگی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران به دنبال آن است که به واسطه قرار گرفتن خانه نیما یوشیج در نزدیکی خانه جلال آل‌احمد و سیمین دانشور و ارتباط نزدیک نیما و جلال در دوران حیات، حد فاصل این دو ملک را به گذر فرهنگی تبدیل کند.

به گزارش شهر، شاپور دیوسالار در تشریح روند بازسازی خانه نیما یوشیج گفت: سازمان زیباسازی از خانه نیما یوشیج ملکی مانند ویرانه‌ تحویل گرفت که به محلی برای پاتوق معتادان تبدیل شده و ساختمانش در حال آوار شدن بود.وی افزود: در اولین گام از روند بازسازی، خانه نیما در سال ۹۸ تملک و طرح مرمت و بازسازی این ملک در دستور کار معاونت فنی سازمان زیباسازی قرار گرفت و اقدام‌های اضطراری لازم برای این خانه انجام شد.دیوسالار ادامه داد: از سوی مشاور، طرح کامل مرمت و بازسازی به شکل خانه‌موزه فعال تهیه شد تا از این طریق بتوان از خانه نیما یوشیج برای استفاده همچون «خانه شعر» بهره برد.وی افزود: یکی از موضوعات در افتتاح خانه نیما توجه به شکل بهره‌برداری این مکان است. زیرا اختلاف نظرهایی در این بخش وجود دارد که امیدواریم ظرف مدت یک هفته شکل بهره‌برداری از خانه نیما نیز به سرانجام برسد.او همچنین در خصوص پیشنهاد شهرداری تهران برای نحوه بهره برداری از خانه نیما یوشیج گفت: با توجه به هزینه‌های انجام شده در این بخش که رقمی بالغ بر۴.۵ میلیارد تومان است،  پیشنهاد سازمان زیباسازی شهرداری تهران واگذاری بهره برداری خانه نیما به بخش خصوصی است.