دکتر سامان حیدری گوران،  باستانشناس و سرپرست فصل چهارم کاوش در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای باوه‌یوان کرمانشاه از کشف زوایایی جدیدی از زندگی نئاندرتال‌ها در این محوطه خبر داد.این باستانشناس کرمانشاهی با اشاره به کشف حدود دو هزار قطعه ابزار سنگی از لایه‌های مختلف این محوطه در این فصل از کاوش  و همچنین با توجه به ۱۰ هزار و ۶۰۰ قطعه ابزار سنگی و استخوان کشف شده در سه مرحله کاوش قبلی اظهار کرد: دستاورد کاوش‌های اخیر در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای باوه‌یوان افق‌های جدیدی را در رابطه با زندگی انسان نئاندرتال پیش روی ما ترسیم می‌کند و به جرات می‌گویم که محوطه باوه یوان می‌تواند در آینده به عنوان یک محوطه مرجع در کوهستان زاگرس، فلات ایران و حتی خاورمیانه باشد.

این باستان‌شناس پارینه سنگی با حضور در دفتر ایسنا گفت: براساس مطالعات ما انسان‌های مدرن از حدود ۴۱ هزار سال قبل در کرمانشاه زندگی می‌کرده‌اند، یعنی همان زمان که نئاندرتال ها هم بوده اند، بنابراین با استناد به اطلاعاتی که داریم معتقدیم در این دوره احتمالا در کرمانشاه یکدیگر را دیده‌اند در نتیجه کرمانشاه باید در جریان این برخورد نقش ایفا کرده و این دو در کرمانشاه امتزاج خویشاوندی داشته‌اند و دارای فرزند شده‌اند.