به دنبال توافق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آموزش و پرورش استان یزد، اولین مدرسه مرمت کشور در یزد راه‌اندازی می‌شود.

در دیداری که صبح دیروز با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد در اداره کل آموزش و پرورش استان انجام شد، قرارداد ایجاد این مدرسه منعقد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایه دستی و گردشگری یزد در خصوص انعقاد این تفاهم‌نامه به خبرنگار ایسنا گفت: این مدرسه در قالب یک هنرستان و نه در قالب یک موسسه آموزشی، در سال تحصیلی پیش رو فعالیت ساخت خود را آغاز خواهد کرد.

«سیدمصطفی فاطمی» با بیان این که یزد همیشه در حوزه مرمت پیشتاز است، تصریح کرد: این مدرسه در سرفصل‌های آموزشی مختلفی مانند آموزش معماری سنتی، معماری گلین، داخلی و آینه کاری و کاش‌کاری سنتی فعالیت خواهد کرد.

این مسئول با بیان این که باید با راه‌اندازی این مدرسه در زمینه‌های دیگر هم فعالیت کنیم، گفت: در سال‌های اخیر با کمبود جدی استادکاران حرفه ای روبرو شدیم و این مدرسه می‌تواند این کمبود را برطرف کند در عین حال می‌توانیم نیروهای مورد استان و حتی کشور را پرورش دهیم.

وی با تاکید بر این که تا چند روز آینده محل این مدرسه مشخص خواهد شد، گفت: در حال حاضر این مدرسه متوسطه ویژه هنرجویان پسر خواهد بود.