معاون گردشگری کشور در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری گفت: در گذشته در دروس آموزشی دانش‌‌آموزان در ارتباط با گردشگری هیچ محتوایی وجود نداشت. در همین راستا جلساتی با وزارت آموزش و پرورش برای گنجاندن مضمون و محتواهای گردشگری در کتاب‌های موجود دانش‌آموزان و بدون اضافه شدن کتاب جدید داشتیم». ولی تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌ آریا به تشریح اهم اقدامات انجام شده توسط معاونت گردشگری در حوزه آموزش پرداخت و  با تاکید بر اهمیت حوزه آموزش گردشگری بیان کرد: «برای ارتقای کیفیت خدمات در حوزه گردشگری باید به حوزه آموزش توجه جدی شود».  وی با اشاره به سند راهبردی مصوب دولت و شکل‌گیری زیرساخت حقوقی در حوزه آموزش تصریح کرد: «برهمین اساس وزارت کار مکلف شد برای برگزاری دوره مهارتی بر اساس شرایط و ضوابط تخصصی که از طرف وزارت گردشگری تعیین می‌شود عمل کند.  همچنین کمیسیون مشترک با وزارت علوم تشکیل و سرفصل‌های دروس تا مقطع دکترا بر اساس نیازهای گردشگری تعریف شد».