معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: بافت‌های فرهنگی-تاریخی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند و با محدودیت‌های مختلفی روبه رو هستند و دولت نیز نتوانسته در حوزه نوسازی، بهسازی و بازسازی بافت‌های تاریخی اقدام کند. می‌توان گفت بیشتر امور در حد طرح روی کاغذ باقی مانده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا انیسی  با تاکید برآنکه در حوزه پژوهش ارتقای این حوزه مدنظر است، گفت: سعی ما بر آن است تا سه حوزه فرآیندسازی برای انجام طرح‌های پژوهشی، ارتقای اعضای هیات علمی، بهره‌برداری از نتایج و دستاوردهای طرح‌های پژوهشی در وضعیت موجود را بهبود بخشیم.

دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان ساخت: نیازمند پژوهش‌های کاربردی برای بهبود کیفیت کار در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستیم؛ هرچند برنامه‌ریزی برای انجام پژوهش در تمام این موارد مقطعی است و بر اساس شرایط موجود اولویت‌ها مشخص می‌شود در این میان میراث‌فرهنگی و بعد از آن گردشگری و سپس صنایع دستی در اولویت قرار دارد.

او ادامه داد: نیازمند یک برنامه مدون هستیم تا اولویت‌ها را بشناسیم.