«نور نجات‌بخش» اثر دانیون برینکلی با ترجمه زیبا پرهام از سوی نشر فرزان روز به چاپ چهارم رسید. به گزارش ایلنا، این کتاب که در زیر عنوان اصلی‌اش نوشته شده «مردی که دو بار مُرد»، سرگذشت مردی است که دو بار تجربه مرگ را از سر می‌گذراند و در این کتاب، با دقت و تفصیل، آنچه را که در دنیای دیگر دیده است شرح می‌دهد و می‌گوید که چگونه در آنجا زندگی گذشته‌اش را روی صفحه تلویزیون دیده است و چگونه تصویرهایی روشن درباره رویدادهای آینده جهان به او نشان داده‌اند.