فهرست فیلم‌های بخش «دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن اعلام شد. به گزارش ایسنا، پنجاه و سومین دوره بخش  «دو هفته کارگردانان کن» که به صورت غیررقابتی و از سوی انجمن کارگردانان سینمای فرانسه به موازات جشنواره کن برگزار می‌شود، فهرست فیلم های دوره جدید خود را اعلام کرد و پناه پناهی با اولین فیلم بلندش «جاده خاکی» در این بخش حضور خواهد داشت.  «میان دو دنیا» ساخته  «امانوئل کاریر»،   «کیارا» از  «جوناس کارپینانو»،  «علی و آوا» ساخته  «کیلیو بارنارد»،  «خاطرات تسوگوآ» ساخته  «میگوئل گومزر و  «مائورین  فازندیرو» و  «آیندهر ساخته «آلیس رورواچر»،  «جنگل نپتون» ساخته  «سال ویلیامز» و  «مردان من» ساخته   «ریچل لنگ» از جمله فیلم‌های حاضر در این بخش از جشنواره بین‌المللی فیلم کن هستند.