کتاب «هنر زندگی آسوده»، 99 تمرین روزانه از یک راهب ذن برای یک عمر زندگی با آرامش و لذت منتشر شد.  به گزارش ایلنا، کتاب «هنر زندگی آسوده» را نشر سنگ با ترجمه‌ی مرجان ایمانی منتشر کرده است و شامل آموزه‌های «شونمیو ماسونو»، راهب اعظم آیین ذن است. ماسونو یکی از برجسته‌ترین طراح‌های جهان است. او را رهبر و پیشرو طراحی باغ در ژاپن می‌دانند. باغ‌هایی که به «باغ ذن» معروفند و در آن‌ها از سنگ و صخره استفاده می‌شود. او در این کتاب، با زبانی بسیار شیرین و ساده، 99 توصیه‌ی اصلی مکتب ذن را توضیح می‌دهد. «هنر زندگی آسوده» در چهار بخش اصلی و 99 فصل کوتاه تدوین شده است و در هر فصل، نویسنده با زبانی ساده و همراه با تمثیل‌ها و مثال‌هایی که در ادبیات ذن معمول است، نکاتی را مطرح می‌کند که می‌تواند برای هر کسی مفید باشد. چاپ اول این کتاب در 192 صفحه با قیمت 35 هزار تومان در قالب مجموعه‌‌ی «فلسفه برای زندگی امروز» توسط نشر سنگ منتشر شده است.