نمایشگاه فرآیندمحور «آتش افروز» با آثاری از شهرام انتخابی و غزاله سیدآبادی در گالری ایوان برپاست. شهرام انتخابی در گفت و گو با هنرآنلاین درباره شکل‌گیری این پروژه گفت: در ابتدای شکل‌گیری این مجموعه موضوعی که موردتوجه ما قرار داشت استعمار دیجیتال در تمام دنیا بود. ما شاهد وابستگی و درگیری با شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها و.. هستیم که در زمان کرونا بیشتر نیز شده است. به این موضوع فکر کردیم که امروزه بشر برای گریز از مسائل روزمره کمتر از ذهنیت خود استفاده می‌کند و به جای آن به دنیای دیجیتال پناه می‌برد، اما در زمان‌های گذشته انسان برای فرار از مشکلات، ترس‌ها و... به یک دنیای موازی پناه می‌برد که با افسانه‌ها و داستان‌ها شکل می‌گرفت. او با بیان اینکه محور اصلی نمایشگاه یکی از مشکلاتی ا‌ست که جامعه‌ امروز با آن مواجه است، افزود: این مشکل بحران هویتی یا یک شیزوفرنی، پارادوکس یا دوگانگی است که به خصوص در دنیای مجازی تبلور یافته ‌است. این درگیری‌های ذهنی انسان مدرن، با خرافات و باور‌های انسان اولیه شباهت زیادی دارد؛ با این تفاوت که باور‌های اولیه بر اساس مشاهدات و شرایط، محیط و فرهنگ منطقه‌ای شکل گرفته و در تاریخ شفاهی میان مردم حفظ شده است اما امروزه ابرشرکت‌ها و غول‌های فناوری بر طراحی، برنامه‌ریزی و شکل‌گیری آن‌ها کنترل مستقیم دارند. او با اشاره به اینکه بخشی از این مجموعه ماه گذشته در نیویورک نمایش داده شده بود، گفت: بخش مشترک این نمایشگاه با نمایشگاه نیویورک همان ویدئو آرت است، اما در تهران حجم کارها بسیار زیاد شد و مجموعه مفصلی شکل گرفت.