کتاب «خردمندی در زندگی روزمره» نوشته‌ «لشک کولاکوفسکی» برای نخستین بار با ترجمه‌ «شهاب‌الدین عباسی» منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «خردمندی در زندگی روزمره» در 144 صفحه با قیمت 30 هزار تومان در قالب مجموعه‌ «فلسفه برای زندگی امروز» توسط نشر سنگ منتشر شده است.

لِشِک کولاکوفسکی، فیلسوف بزرگ لهستانی نویسنده بیش از سی کتاب است. کولاکوفسکی را در زمان حیاتش «بزرگترین مورخ زنده جهان اندیشه» شمرده‌اند. او در آثار گوناگون خود با نگاهی عمیق و سرشار از خردورزی، تقریباً به همه مسایل مهم زندگی پرداخته است.

در «خردمندی در زندگی روزمره» هجده موضوع مهم در زندگی فردی و اجتماعی انسان، دستمایه بررسی فلسفی قرار گرفته‌اند. موضوعاتی نظیر قدرت، شهرت، دروغگویی، مدارا، سفر، فضیلت، مسئولیت جمعی، خیانت، خشونت، ملال، آزادی، تجمل، خدا، احترام به طبیعت، خرافه و جز این‌ها.