نوجوان پارکورباز زرقانی که فیلم حرکات نمایشی او در تخت جمشید خبرساز شده بود، از این اقدام خود ابراز ندامت و عذرخواهی کرد.

یزدان قشقایی، پارکورباز نوجوانی که اقدام به انجام حرکات نمایشی در تخت جمشید کرده بود، اعلام کرد که از قوانین میراث فرهنگی بی اطلاع بوده و قصدش تخریب یا صدمه زدن به آثار تاریخی نبوده است.

به نقل از روابط عمومی پایگاه جهانی تخت جمشید، قشقایی که ۱۶ سال دارد، یادآور شده است که با همراهی پسردایی‌اش در مجموعه تخت جمشید حاضر شده و اقدام به انجام حرکات نمایشی کرده است که بعد از تذکر میراث بانان، مجموعه را ترک کرده‌اند. این پارکورکار، با تاکید براینکه به سهم خود متاسف و ناراحت هستم و از عموم مردم عذرخواهی می‌کنم؛ از رسانه‌ها درخواست کرده که با فرهنگسازی و آگاهی بخشی بیشتر زمینه حفاظت از میراث فرهنگی را تقویت کنند. محمد آشوری، سرپرست پارکور شهرستان زرقان و مربی یزدان قشقایی نیز در این ارتباط ابراز تاسف کرده و ناآگاهی را عامل انجام حرکات نمایشی در مجموعه تخت جمشید و انتشار فیلم آن اعلام کرده است. آشوری خاطرنشان کرده است که پارکورکار زرقانی بلافاصله بعد از تذکر میراث بانان از محوطه خارج شده است. براساس این گزارش، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هم لزوم بازنگری در شیوه مدیریت در این مجموعه جهانی و دیگر بناها و مجموعه‌های ارزشمند تاریخی را یادآور شده است. حمید فدایی با یادآوری اینکه میراث بانان به فرد خاطی در خصوص رعایت قوانین تذکر داده بودند، گفت: متاسفانه فیلمبرداری از این حرکات نمایشی و انتشار آن موجب آزردگی خاطر دوستداران میراث فرهنگی شده است.

فدایی با بیان اینکه موضوع شوک برانگیز بود، گفت: به شدت بر این باوریم که صیانت و نگهداری همه جانبه از ثروت‌های به یادگار مانده از نیاکان ما بجز با تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و بر مبنای فرهنگ سازی عمومی امکان پذیر نخواهد بود و ضروری است به منظور نهادینه شدن موضوع نگهداری و حفاظت با آموزش‌های گسترده‌تر، زیرساخت‌های فرهنگی تقویت شود. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید افزود: در واقع تعدد بسیار زیاد و پراکنش قابل توجه این آثار در نقاط مختلف، امکان حفاظت فیزیکی را تقریبا غیرممکن می کند و بخشی از این موضوع باید به صورت الکترونیکی و استفاده از سایر تجهیزات و تکنولوژی‌های در اختیار و بخش قابل توجهی هم با بهره گیری از ظرفیت مشارکت‌‌پذیری شهروندان و ارتقای زیرساخت‌های ذهنی و رفتاری گردشگران محافظت و پاسداری شوند.