سخنگوی کمیسیون  تلفیق لایحه بودجه 1400 از مصوبه این کمیسیون برای تعیین عوارض 400 هزار تومانی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده خبر داد و این در حالی است که  گردشگران ایرانی روی عوارض خروج 264 هزار تومانی سال 99 را ندیدند. در حالی‌که مرزهای زمینی به روی مسافران ایرانی کماکان بسته است و پذیرش مسافران ایرانی در کشورهای دیگر با سختگیری انجام می‌گیرد، عوارض هوایی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده 400 هزار تومان تعیین شد.