مدیرکل توسعه و تبلیغات وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه اعلام کرد با اینکه ایرانی‌ها بیشترین گردشگران ورودی به ترکیه هستند، اما این کشور برنامه‌ای برای واکسیناسیون گردشگران ندارد و خبر برگزاری تور واکسن کرونا از ایران به ترکیه صحت ندارد.