عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر گفت: ایرادات انتظامی و امنیتی «طرح زیست شبانه» با هماهنگی نیروی انتظامی برطرف خواهد شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح زیست شبانه در بهمن ماه سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید و مقرر شد این طرح به مدت شش ماه از اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی در چند نقطه پایتخت اجرا شود، اما اجرای آن پس از ماه مبارک رمضان  به دلیل نداشتن پیوست انتظامی متوقف شد و در حالی که پلیس بر الزام رعایت پیوست امنیتی در این طرح تاکید دارد و اجرای این طرح را تا رعایت نشدن ضوابط انتظامی منتفی می‌داند،‌ اما برخی اعضای شورای شهر بر اجرای آن تاکید دارند. در همین راستا حسن خلیل آبادی،‌ عضو کمیسیون اجتماعی،‌ فرهنگی شورای شهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: طرح زیست شبانه اکنون در فرمانداری تهران قرار دارد و در حال بررسی است. وی با اشاره به اینکه مراکز انتظامی و امنیتی ایراداتی به این طرح وارد می‌دانند، تصریح کرد: مخالفت اساسی از سوی نیروی انتظامی وجود ندارد،‌ گرچه به این طرح ایرادتی  به لحاظ انتظامی و امنیتی گرفته شده که باید با نیروی انتظامی هماهنگی داشته باشیم و آنها را حل کنیم. خلیل آبادی با بیان این نکته که پیوست‌های امنیتی و انتظامی طرح باید از سوی نیروی انتظامی تدوین شود، گفت: شورا نیز باید کمک کند تا این پیوست‌ها به تصویب برسد.