معاون عملیات ‌پلیس راهور فراجا گفت: حدود ۲ هزار ‌و ۳۰۰ سال روزانه عمر مردم در ترافیک شهر تهران از دست می‌رود در حالی که ۷۱ درصد این ترددها با وسایل نقلیه، تک‌سرنشین است. سردار باقر سلیمی  با بیان اینکه روزانه ۲۰ میلیون تردد در سطح کلان شهر تهران انجام می شود، گفت: قانون هوای پاک از مترقی‌ترین قوانین است که فقط ۱۰ درصد آن اجرا شده است و همین مسئله مدیریت ترافیک، حوادث و آلودگی را مشکل کرده است.