معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری از آغاز به کار کارگروه تدوین سازوکار اجرایی شغل منعطف بانوان خبرداد. به گزارش روابط عمومی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی گفت: یکی از چالش‌های پر بسامد فکری و دغدغه‌های بانوان که معاونت با آن روبروست، تعارض کار منزل و خارج از خانه و لزوم برقراری تعادل بین این دو مسئولیت است لذا تشکیل این کارگروه در برنامه هفتم و در ستاد ملی زن و خانواده مصوب شد.