عضو شورای اسلامی شهر تهران از ورود شورای شهر به ماجرای واگذاری زمین ۳۰ هزار متری از سوی شهرداری تهران به شرکت هواپیمایی ماهان خبرداد. «علی اصغر قائمی» گفت: این موضوع در صحن شورا یکبار به صورت کلی از سوی اعضا مطرح و قرار شد اعضای شورای شهر در کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، بودجه و همچنین کمیسیون عمران این موضوع را بررسی کنند و تحقیقات اولیه در این خصوص را انجام دهند.  وی ادامه داد: براساس مصوبات شورا، شهرداری نمی‌تواند بدون طرح موضوع در شورا واگذاری املاک را انجام دهد.