مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از هدر رفت ۲۲ درصدی در این شهر خبر داد و گفت: ۱۱ درصد این هدررفت در ۲۲ هزار کیلومتر شبکه آب روی می‌دهد. به گزارش ایسنا، محسن اردکانی افزود: هیچ آب فاضلابی وارد شبکه آبی نمی‌شود مگر اینکه استاندارد آن تأیید شده باشد. آب تهران از میانگین استانداردهای جهانی بالاتر است. آب در دیگر شهرهای دنیا آب بهداشتی است؛ اما در تهران آب بهداشتی و شرب تولید می‌شود و سلامت آن کاملا تضمین شده است.