رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: تعیین شهریه‌ها، منوط به حدنصاب رسیدن تعداد مدارس جهت بارگذاری مدارک است؛ اما اگر تعداد ثبت‌نام‌ها به حد نصاب نرسد، فرصتی ۱۰ روزه برای تعیین و اعلام شهریه لازم است؛ این در حالیست که شهریه‌ها طی چند روز آینده اعلام می‌شود.  احمد محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز تعدادی از مدارس امکان ثبت‌نام در سامانه را نداشته و مدارک خود را بارگذاری نکرده‌اند گفت: تعیین شهریه مدارس، منوط به حدنصاب رسیدن تعداد مدارس جهت بارگذاری مدارک در سامانه مشارکتهای آموزش‌وپرورش است. در این راستا، حدود ۱۵ هزار مدرسه برای تعیین شهریه باید مدارک خود را بارگذاری کنند. وی با بیان اینکه کار بارگذاری مدارک مدارس در حال انجام است افزود: در صورت به حد نصاب رسیدن ۸۰ درصدی مدارس در بارگذاری مدارک، سقف و کف شهریه‌ها براساس کیفیت مدارس ابلاغ و اعلام می شود اما اگر تعداد ثبت‌نام‌ها به حد نصاب نرسد، فرصتی ۱۰ روزه برای اعلام تعیین شهریه لازم است.