معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه آمار قطع ۱۶هزار درخت را تأیید می‌کنم، گفت: کاهش منابع آبی اعم از بارش و آب چاه و سن زیاد درختان این پارک‌ها، درختان را مستعد آفت‌زدگی می‌کنند. به گزارش ایسنا، نقی عزیزی افزود: این درختان زمانی کاشته شدند که همه چاه‌ها و رودخانه‌های تهران پر آب بودند. پایتخت به این وسعت نبود و مشکل آب آشامیدنی وجود نداشت. وی با بیان اینکه درختان این پارک‌ها در حال حاضر حدود ۵۰ سال دارند، گفت: «دیرزیستی» عامل مهمی در ضعیف شدن درخت است و زمانی که با کم‌آبی، افزایش گرما و آلودگی هوا همراه شود، مستعد آفت‌زدگی می‌شود. با این حال دیروز مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در صحن شورا از قطع گسترده درختان در محله ازگل منطقه یک تهران برای ساخت برج، خبر داد.