رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری چهار نفر از افرادی که سوالات آزمون وکالت را فروخته بودند، خبر داد. به گزارش ایسنا، علی عبداللهی این افراد در اِزای فروش سوال‌ها مبالغ قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند.