معاون توسعه و منابع سازمان حج و زیارت کشور گفت: هفت میلیون نفر از هموطنان در نوبت تشرف به حج تمتع و عمره مفرده هستند. به گزارش ایرنا، ایمان شمسایی اظهار کرد: از مجموع این تعداد ۶ میلیون نفر مربوط به حج عمره مفرده و یک میلیون نفر نیز در نوبت حج تمتع قرار دارند.