رئیس دیوان عالی کشور از افزایش پرونده‌های خانواده خبر داد و گفت: این آمار که بیشتر مربوط به طلاق است مناسب نیست. به گزارش ایرنا، محمدجعفر منتظری،‌ گفت: «آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به‌طوری‌که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین‌ماه بیش از ۸۰۰ فقره و بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.»