عضو انجمن آسم و آلرژی ایران گفت: ۹ تا ۱۳ درصد گروه‌های سنی مختلف در کشور به بیماری آسم مبتلا هستند و میزان مرگ‌ومیر ناشی از آسم حدود ۴۵۰ هزار نفر گزارش شده است. به گزارش ایسنا، مریم محلوجی‌راد افزود: آلودگی هوای کلانشهرها از عوامل مهم ابتلا به آسم است. شهرهای اراک، اهواز و استان سیستان‌و بلوچستان، بیشترین میزان شیوع آسم را تجربه‌کرده‌اند.