استاندار تهران در خصوص بررسی‌ تقسیم استان‌های غربی و شرقی این استان گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند شهرهای این بخش و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک جزو محدوده‌هایی است که این ۴ شهرستان مشمول طرح جداسازی می‌شوند. به گزارش ایسنا، علیرضا فخاری افزود: براساس سرشماری هوایی که از گذشته داریم در غرب استان تهران نزدیک به ۳ میلیون نفر جمعیت داریم و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم. لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.