رئیس سازمان اداری و استخدامی از تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ای درخصوص ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه توسط کارکنان دولت «درفضای اداری» در راستای کمک به سلامت اداری و کاهش تعارض منافع خبر داد. به گزارش ایلنا، میثم لطفی، در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت در سخنانی گفت: این هدیه گرفتن‌ها گاهی اوقات میل ایجاد می‌کند، ان‌شاءالله بتوانیم از این طریق سلامت اداری را افزایش و فساد را کاهش دهیم.