رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد: تاکنون حدود ۶۰ میلیون متر مکعب حقابه سیستان رهاسازی و ۵۰ درصد تالاب هامون آبگیری شده که این جای امیدواری است. به گزارش ایلنا، علی سلاجقه دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: این رهاسازی با توجه به هماهنگی‌هایی که با هیات حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند داشته‌ایم، انجام شده. از طرفی بارش‌های مناسب و سیلاب‌ها هم در منطقه به ما کمک می‌کند تا تالاب هامون شرایط بهتری یابد.