مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح گفت: به منظور ایجاد انگیزه جوانان به مهارت آموزی، مشوق‌هایی برای سربازان ماهر در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا، موسی کمالی افزود: هر فرد می‌تواند حداکثر از یک مشوق استفاده کند. همچنین اعطای مشوق‌های سربازان ماهر از ۱۵ اردیبهشت عملیاتی خواهد شد. به گفته او مشوق‌ها شامل سربازان در حین خدمت نمی‌شود.