بررسی داده‌ها و اطلاعات بارش‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد بارش‌ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، در ۲۵ استان کشور بارش‌ها کاهش یافته است که می‌توان به هرمزگان با کاهش ۲۵.۵ درصدی، گیلان با رشد منفی ۲۶.۳ درصد (کاهش ۱۷۵.۷ میلیمتری بارش‌ها)، فارس کاهش ۲۸.۳ درصد، بوشهر با ۲۷.۲ درصد و البرز با کاهش ۲۵.۲ درصد اشاره کرد. میزان کاهش بارندگی‌ها در استان تهران ۸۶.۴ میلی‌متر در مقایسه با دوره بلندمدت است. در استان قزوین کاهش بارش‌ها ۱۰۲.۵ میلیمتر بوده است. بارندگی‌ها در کشور در بازه اشاره شده ۲۵.۹ میلیمتر کاهش یافته است.