استاندار کرمانشاه در جلسه اخیر شورای اداری این شهر از ممنوعیت به‌کارگیری منشی‌های زن خبر داد. به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدطیب صحرایی، در جلسه اخیر شورای اداری گفت: «بکار گیری منشی‌های خانم برای مدیران در ادارات و سازمان های دولتی ممنوع شد؛ طی دو هفته باید در سازمان‌ها و ادارات دولتی این امر به اجرا درآید.»