معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: نام پدر از روی کارت‌های هوشمند ملی حذف نمی‌شود. افشار خاکباز در پی انتشار خبری مبنی بر حذف نام پدر از روی کارت‌های ملی، افزود: اقلام اطلاعاتی درج شده روی کارت‌های هوشمند ملی تغییری نداشته و نام پدر نیز از روی این کارت‌ها حذف نمی‌شود.