معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، گفت: افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در تهران از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود. به گزارش ایسنا، سعید بشیری افزود: برای سال جاری بر اساس مصوبه شورای شهر تهران شاهد گران شدن کرایه‌ها به ترتیب؛ ۲۸ درصد در بخش مترو، ۲۶ درصد افزایش در بخش اتوبوس و ۴۵ درصد در بخش تاکسی خواهیم بود.