معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور، گفت:۴۱ درصد از تصادفات منجر به فوت تهران مربوط به عابرین پیاده است.  سرهنگ مؤمنی، تصریح کرد: از این آمار بالای ۶۰ درصد در معابر بزرگراهی اتفاق افتاده است؛ یعنی جایی که عابرین اصلا حق تردد ندارند!  در تمام این ۶۰ درصد نیز به عابرین پیاده سهم تقصیر داده‌ایم. وی تأکید کرد: عابرین پیاده از پریدن و دویدن ناگهانی در سطح معابر باید جدا خودداری کنند. همچنین تردد عابرین پیاده در سطح معابر بزرگراهی ممنوع است و باید از گذرگاه‌های عابرین پیاده و پل‌های هوایی استفاده کنند.