رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به طور قطع مسجد کوچک زیبایی در بوستان قیطریه ساخته می‌شود، گفت: ساخت مسجد در بوستان‌ها اتفاق جدیدی نیست و یکی از افتخارات دوره شهرداری کرباسچی هم، احداث مسجد در بوستان بود. به گزارش ایرنا، مهدی چمران دیروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فضای مجازی یک جنگ روانی است، ادامه داد: در مورد بوستان قیطریه گفتند درختانی قطع شده است که اینطور نبود و از یاد نبریم که یکی از افتخارات آقای کرباسچی هم این بود که در بوستان مسجد ساخته است. چمران با بیان اینکه طراحی‌های صورت گرفته را می‌بینیم و باید تایید شود، گفت: حرف آخر ما این است که حتی یک درخت نیز قطع نخواهد شد؛ نماینده وزارت میراث فرهنگی هم حضور خواهد داشت و هیچ مشکلی نخواهد بود. درختی قطع نمی‌شود و مشکلی هم برای ورزش مردم پیش نخواهد آمد.