رئیس شورای شهر در واکنش به ساخت مسجد در پارک قیطریه، با بیان اینکه نه قرار است درختی قطع شود و نه فضایی اشغال شود، گفت: باید کمی فکر کنیم و تحت تأثیر جو روانی قرار نگیریم چرا که تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود و ما براساس قانون عمل می‌کنیم و کار خلاف قانون را هیچ کسی نباید انجام دهد. مهدی چمران در جلسه اخیر این شورا افزود: مطالعه و امکان سنجی برای احداث مساجد در شهرها و پارک‌ها انجام شده و در سال ۱۳۸۲ نیز برای مساجد تهران و ساخت و ساز مساجد بودجه تعیین شده بود و این از افتخارات ما در شورا  به‌شمار می‌رود.