دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشورمان از جرم‌زدایی و قانونی‌سازی مصرف موادمخدر از سوی برخی کشورها به شدت انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی گفت: به گواه آمار از میزان کشفیات موادمخدر از سوی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در حجم ورود مواد از افغانستان تغییر محسوسی نداشتیم بلکه از سوی دیگر در حجم ورود متامفتامین نیز شاهد افزایش به‌طور میانگین ٢٠ درصدی در سال بودیم.