مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: با هماهنگی دولت دستفروشان می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزها برای مشاغل سیار مجوز دریافت کنند. به گزارش ایسنا، سعید بیگی افزود: پس از شناسایی دستفروشان و شناسنامه‌دار شدن آنها این افراد بیمه خواهند شد. به گفته او این افراد با اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها می‌توانند برای جواز کسب از طریق اتحادیه اقدام کنند و مالیاتی هم دریافت نخواهد شد.