مدیر مسئول «آفتاب یزد» از تعطیلی این روزنامه در سال جدید خبر داد و گفت که ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ آخرین نسخه «آفتاب یزد» منتشر می‌شود به گزارش شفقنا، منصور مظفری افزود: در سال ۱۴۰۲ چندین مطالبه مردمی را با وزیران و مدیران مطرح کردیم و بعضاً به تخلفاتی اشاره کردیم که در برخی از نهادها صورت می‌گیرد. رسانه باید موثر باشد، وقتی با وجود هشدارها و گزارش‌هایی که برای مدیران و وزیران فرستادیم و پاسخی دریافت نکردیم یعنی موثر نبودیم. بنابراین تصمیم گرفتیم روزنامه آفتاب‌یزد را تعطیل کنیم تا شرمنده مردم و شهدا در آن دنیا نباشیم.