ستاد امر به معروف و نهی و از منکر استان اصفهان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی علیرضا قربانی در شهر اصفهان با حضور یک نوازنده زن اعتراض کرد. این ستاد با حمله به وزارت ارشاد نوشته است: «وزارت ارشاد به نسبت آنچه که در برخی از استانها اتفاق می‌افتد به دنبال این است که این اتفاق در اصفهان بیفتد اما مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود.»